CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

La formació professional Dual

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació. Actualment el nostre institut oferta en modalitat dual els cicles formatius següents:

 • CFGS de Logística i Transport.
 • CFGM de Comerç.

La col·laboració entre el centre i l'empresa

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors. El centre i l'empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Empreses amb modalitat Dual que han formalitzat un conveni de col·laboració amb el nostre centre

CFGS TRANSPORT I LOGÍSTICA

CFGM COMERÇ

  • A.T. Almiramar
  • A.T. Robles
  • A.T. Trota
  • Associació provincial Empresarial de Transportes
  • Ditransco
  • Griñó-trans
  • Itralia Logística
  • Jef Control 3000
  • Miramar Transport
  • Nou Transport
  • Traginers
  • Transambiental
  • Transegre
  • TranServeto
  • Transportes Teifer
  • Transports, Magatzematges i Serveis

  • comercial caus
  • FECOM de Lleida
  • Grup Bon Preu
  • Innovació
  • la primavera
  • Libreria y Papeleria Caselles
  • mecanocamp
  • punt del llibre
  • Supermercat Plus Fresc
  • Tarrós Pintures i Decoració
  • Wala