CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Política de qualitat

L’Institut Escola del Treball vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball més avançades i, alhora, escaients.

L’Institut Escola del Treball ha adoptat com a Política de Qualitat:

01Orientar el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen

02Satisfer les necessitats i expectatives d’aquelles persones que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: l’alumnat, les famílies, el món empresarial, els centres superiors d’ensenyament i l’entorn social i cultural, oferint-los un servei de qualitat.

03Compartir un clima de treball amb un alt grau de satisfacció professional i personal de l’equip humà que hi treballa.

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.