CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Competència general i qualificacions professionals

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori.

 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

QUALIFICACIÓ COMPLETA

DENOMINACIÓ UC

Assajos microbiològics i biotecnològics 2020 2005411 Realitzar assajos microbiològics, informant dels resultats.
2005511 Realitzar assajos biotecnològics, informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig.
2005322 Realitzar la presa de mostres.
Assajos físics i fisicoquímics 2021 2005611 Realitzar els assajos físics, avaluant i informant dels resultats.
2005711 Realitzar els assajos fisicoquímics, avaluant i informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig.
2005322 Realitzar la presa de mostres.
Anàlisi química 2117 2034111 Realitzar anàlisis per mètodes químics, avaluant i informant dels resultats.
2034211 Aplicar tècniques instrumentals per a l’anàlisi química, avaluant i informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig
2005322 Realitzar la presa de mostres.