CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Equipaments

El departament professional de Química disposa dels següents medis materials:

INSTAL·LACIONS

Electricitat, aigua freda i calenta, aigua destilada i desionitzada, aire comprimit, gas natural, gasos tècnics (aire, nitrogen, acetilé i hidrogen), cabina de fluxe laminar, vitrines de gasos, ordinadors, impressores, frigorífic, rentavaixelles i bomba de buit.

APARELLS I UTILLATGE

Oxímetre, rentador d'ultrasons, agitador-calefactor, mantes, estufes de dessecació, forn mufla, bany de sorra, banys d'aigua, estufes de cultius, autoclau, estomacher, comptador de colònies, digestor i destil·lador de proteïnes, rotavapor, balança granatari, balança analítica, làmpada de UV, equip Karl Fischer, Dean Stark, d'electrodeposició, buretes digitals i de sobretaula, cubeta per a cromatografia de capa fina, joc de tamisos, estalagmòmetre, penectròmetre, viscosímetre Copa Ford, viscosímetre de Cannon Fenske, tamissadora, digestor de fibres.

INSTRUMENTS I EQUIPS

Conductímetre, pH-metre, polarímetre, titrador, refractòmetre d'Abbe, espectrofotòmetre UV-visible, cromatògraf de gasos amb detector de ionització de flama (FID), espectrofotòmetre de infraroig amb transformada de Fourier (FTIR), espectrofotòmetre d'absorció i emisió atòmica de flama (AAF/EAF), cromatògraf de líquids d'alta resolució amb detector UV-visible, espectrofotòmetre de infraroig proper (NIR).

MATERIAL ÒPTIC I AUDIO VISUAL

Microscopis, lupes binoculars, TV, video, càmara video, projector de diapositives, projector de transparències, canó de projecció.