CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Laboratoris

El departament professional de Química disposa de tres laboratoris i dos espais comuns. Un laboratori de Química on els alumnes fan les pràctiques corresponents i que comte a més amb un aula annexa.

Un laboratori de Microbiologia amb el material necessari per realitzar les anàlisis relacionades amb el crèdit Anàlisi Microbiologic i altres medis de suport com a: canó de projecció, càmera de fotos i video digital, ordinadors, microscopis, etc.

Un laboratori d'instrumental amb els equips més sofisticats d'anàlisi qualitatiu i quantitatiu com ara: CG, FTIR, espectrofòtometre d'AAF, etc...

A més a més es disposa d'un espai comú on hi ha material de serveis general com: estufes, autoclau, frigorífic, aigua destil·lada, etc. I un segon espai o despatx que serveix de sala de consulta i d'ordinadors, on es troben alguns aparells de sobretaula com a pH-metre, conductímetre, polarímetre, etc.