CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

 • Llegir: 4178 vegades

La guia d'ús

FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA

A la biblioteca hi ha tres tipus de materials: llibres, publicacions periòdiques (revistes i diaris) i material àudio-visual i informàtic.

LLIBRES.Els llibres es classifiquen i es col•loquen en els prestatges seguint la Classificació Decimal Universal (CDU). La majoria de biblioteques del món utilitzen la CDU per a classificar els llibres. Consisteix a donar un número, del 0 al 9, a tots els llibres de la biblioteca, segons el tema de què tractin.

 • 0 Obres generals
 • 1 Filosofia
 • 2 Religió
 • 3 Ciències socials
 • 5 Ciències pures i naturals
 • 6 Ciències aplicades. Tècnica
 • 7 Belles Arts. Jocs. Esports
 • 8 Llengua. Literatura
 • 9 Geografia. Història

REVISTES I DIARIS. Les revistes s’ordenen a l’expositor seguint l’ordre alfabètic dels títols. A l’expositor només hi ha els darrers números, els anteriors es guarden en capses. A la biblioteca hi ha 5 diaris (Avui, La Mañana, El País, Segre, La Vanguardia). Es guarden durant 4 mesos.

CONSULTA DEL CATÀLEG. Per saber quins llibres hi ha a la biblioteca entreu a: www.xtec.cat/epergam i seleccioneu la biblioteca IES Escola del Treball (Lleida) de la llista de biblioteques.

PRÈSTEC. En el Registre d’usuaris i usuàries de la biblioteca hi consta tot l’alumnat del centre. Cadascú té un codi. Per poder-se endur documents només cal identificar-se, no es necessita cap carnet. El termini de préstec és d’un mes. Per demanar una prórroga cal venir a la biblioteca amb el llibre. Els documents retornats no s’han de deixar en els prestatges sinó a la taula del professor/a. Quan la biblioteca és tancada es poden retornar els documents a consergeria. Els llibres que tenen en el llom les lletres NP són no prestables (diccionaris, atles, enciclopèdies,...). Si es perd un document prestat s’ha de reposar al fons de la biblioteca.

ORDINADORS. Hi ha 5 ordinadors per a l’alumnat. Són per a fer treballs, consultes a internet, ...Per utilitzar-los cal apuntar-se en un quadern.

NORMES. A la biblioteca no es pot menjar, beure, fer soroll, ... Cal respectar el silenci perquè és un lloc de consulta i d’estudi. Podeu exigir als altres usuaris que respectin el silenci. També s’ha de respectar el fons documental, el mobiliari i l’ordre. Tot el material consultat s’ha de tornar a la taula del professor/a. Si incompliu el termini del préstec estareu un temps sense poder agafar res de la biblioteca. L’incompliment de les normes de la biblioteca implica la imposició d’un full d’incidència.

Llegir més ...
 • Llegir: 4996 vegades

Salutació a la revista

Aquestes revistes, han estat fruit del treball de l’alumnat i del professorat del centre, i pretenen compartir amb tots vosaltres la feina feta, les experiències viscudes i els projectes realitzats durants els cursos escolars 2008-2013 i els veniders.

L’Institut Escola del Treball és una institució rica que va donar en el seu moment cabuda a alumnat de diferents etapes educatives, des de l’Educació Secundària Obligatòria fins al Batxillerat i el Cicles Formatius. És una institució diversa que forma persones amb l’objectiu que adquireixin les competències acadèmiques i professionals que els permetran accedir a altres estudis o a incorporar-se al mon laboral. I, finalment, és també una institució oberta al barri, a la ciutat i a les comarques veïnes, donant cabuda en els seus espais a la diversitat de celebracions i actes acadèmics i culturals, que sens dubte, la enriqueixen.

Es per aquest motiu, que us convido a conèixer de més a prop l’Institut Escola del Treball a través de totes i cadascuna de les pàgines d’aquests números de la revista Pi i Margall.

Salutació de la directora

Neus Caufapé Caufapé

Llegir més ...
 • Llegir: 5967 vegades

Història de l'Escola del Treball

La clausura de la Mancomunitat de Catalunya pel govern de Primo de Rivera ( 1923-1928) suposà un fre a les iniciatives de millora de l'ensenyament a casa nostra.

acta

Tot i les dificultats del moment històric, no es va perdre la il·lusió de donar solució a aquest problema cercant altres tipus d’iniciatives que poguessin substituir, en bona part, la tasca educativa de la Mancomunitat pel que fa als sectors més necessitats de la nostra societat: les classes treballadores.

Així les coses, l’Onze de novembre del 1925 va quedar constituïda la Junta o Patronat d’Ensenyament Industrial de la Província de Lleida. En la Primera sessió s’acceptà la conveniència de potenciar la creació de l’Escola Industrial de Lleida considerada una necessitat ”harto tiempo sentida y que constituye una de las primeras aspiraciones de la clase obrera de esta ciudad”.

S’inicien les gestions per aconseguir que l’Escola Industrial sigui una realitat, si més no, calia trobar alguna manera de solventar, temporalment, la necessitat d’un centre on adreçar els obrers per a la seva formació.

Al febrer del 1927 es va acceptar l’oferiment dels Ferroviaris d’ubicar provisionalment l’escola d’aprenentatge als seus locals i es va contactar amb empresaris de la ciutat per tal que els estudiants poguessin realitzar les pràctiques en els seus tallers.

patronatpEl 19 de gener del 1929, el Sr. Ignasi Calvet i Irigoyen ofereix gratuïtament la superfície necessària per a la construcció de l’Escola, a més de 10.000 pams quadrats que regala al patronat per tal que aquest pugui vendre-se’ls.

Amb tot això, es produirà un fet important a nivell general: la presentació de la “Carta Fundacional de la Formanción Professional” que encara no estava aprovada oficialment i a la qual es van presentar esmenes per part del Patronat de Lleida, entre les quals destaca la manca de possibilitats d’impartir classes diürnes.Aquesta s’aprovà definitivament el mes de Setembre, i entrà en vigor l’1 d’octubre del 1929 per mitjà d’una Reial Ordre.

Posteriorment fou aprovat el primer projecte elaborat per l’arquitecte Sr. Morera a qui se li pagaren les despeses corresponents per aquesta tasca, ara bé, el projecte definitiu es compromé a fer-lo gratuïtament. El 31 de Desembre del 1931 finalitzaven les classes en els locals del Ferroviaris. A partir del gener de 1932 la nova i definitiva ubicació fou l’edifici de l’Escola Industrial, construït especialment per a la formació dels obrers. L’acte inaugural tingué lloc el 14 de Gener de 1932, en plena República.

Llegir més ...
 • Llegir: 6196 vegades

Salutació

Benvinguts a l'Institut Escola del Treball i al seu lloc web

L'Institut Escola del Treball és un centre educatiu emblemàtic de la ciutat de Lleida. Dissenyat per l'arquitecte Francesc Morera i Gatell i ubicat en un solar cedit pel senyor Ignasi Calvet i Irigoyen, l'edifici es va inaugurar el 14 de gener de l'any 1932 i amb ell la possibilitat de formació de milers de ciutadans i professionals de la nostra ciutat i comarques veïnes.

Val a dir, doncs, que L'Escola del Treball està en el record de molts lleidatans que han ocupat les seves aules i tallers per realitzar estudis de Maestria i Formació Professional. Està també en la memòria d’aquells lleidatans que durant els anys 40 i 50 van utilitzar les seves instal•lacions per cursar els estudis de Magisteri i Batxillerat.ET1

El curs 2006-2007 es van planificar un ampli ventall d’activitats de celebració del 75è aniversari de la institució amb la finalitat de donar a conèixer a la ciutat de Lleida la història de l'Escola del Treball. Aquesta celebració va comptar amb el reconeixement dels poders públics, els quals van decidir homenatjar la institució en l'acte anual organitzat pel Consell Escolar Municipal, així com atorgar la Placa de la Paeria al mèrit educatiu concedida per l'Ajuntament de la ciutat.

El reconeixement va culminar amb la concessió del Premi Catalunya Educació de l'edició 2007. Avui en dia, l'Institut Escola del Treball s'ha convertit en un centre amb una oferta única de Formació Professional en les famílies d'Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting, Electricitat i Electrònica, Energia i Aigua, Fusta i Moble, Química i Seguretat i Medi Ambient

Aquesta àmplia i exclusiva oferta formativa fa de l'Institut un referent en els estudis professionals arreu del territori lleidatà. El centre treballa estretament amb les empreses i institucions lleidatanes per tal d'aconseguir una formació de qualitat per al seu alumnat i aposta per serveis estretament lligats al mon professional, en els àmbits de l'emprenedoria, la orientació al llarg de la vida i el reconeixement de l'experiència laboral, entre d'altres

En nom de la comunitat educativa actual us convido a visitar el nostre web on trobareu tota la informació sobre el centre i la seva oferta educativa actual.

Neus Caufapé Caufapé

Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS