CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Qualitat

Servei d'assessorament en la formació professional

Serveis assesor

Informació sobre el Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu. Què és el servei d’assessorament?

És un servei que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en:

  1. La identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals
  2. La identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants

I que conclou amb l’elaboració i lliurament de l’informe d’assessorament. L’informe d’assessorament és un requisit previ per Reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Família professional

Places

Família d’Electricitat i Electrònica

Grau Mitjà: Instal·lacions elèctriques i automàtiques

 10

Família de Fusta, moble i Suro 

Grau Mitjà: Fusteria i moble

 10

Família de Química Grau Superior

Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

 4

 

Llista d'admesos. Si esteu admesos, podeu fer el pagament del servei. Preu del Servei d’assessorament: 60€. Per fer el pagament: a la Consergeria del centre podeu recollir el document necessari per realitzar el pagament. També es pot demanar a la següent adreça electrònica: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

A l'hora de fer el pagament, recordeu: Bonificacions i exempcions del preu públic. Tenen dret a una bonificació del 50%, les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables. Tenen dret a l’exempció:

 1. Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.
 2. Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.
 3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 4. Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

Abans del dijous 14 de març, heu de presentar la següent documentació a la Secretaria del centre:

 • Full de sol·licitud imprès amb les dades personals i la família professional escollida.
 • Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport, acompanyat de l’original per a la seva verificació.
 • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas.
 • Resguard de pagament del preu establert.

Calendari del servei d’assessorament: el servei d’assessorament s’iniciarà a partir del dia 8 d’abril. Ens posarem en contacte per informar-vos de les dates 

Carta de compromís de qualitat dels serveis

Llegir més ...

Política de qualitat

L’Institut Escola del Treball vol respondre amb eficàcia a les necessitats de la societat que l’envolta, l’administració educativa i als membres de la comunitat educativa, per la qual cosa assumeix el repte de dotar-se de les estratègies de gestió i de treball més avançades i, alhora, escaients.

L’Institut Escola del Treball ha adoptat com a Política de Qualitat:

01Orientar el funcionament del centre cap a la millora contínua de la qualitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen

02Satisfer les necessitats i expectatives d’aquelles persones que reben o utilitzen, directament o indirecta, els serveis del centre: l’alumnat, les famílies, el món empresarial, els centres superiors d’ensenyament i l’entorn social i cultural, oferint-los un servei de qualitat.

03Compartir un clima de treball amb un alt grau de satisfacció professional i personal de l’equip humà que hi treballa.

El compromís amb la qualitat afecta a tota l’organització del centre i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius de qualitat.

Llegir més ...

Protocol a seguir en cas de no assistència col·lectiva de l'alumnat (vagues)

L’alumnat que es plantegi no assistir a classe com a conseqüència d’una convocatòria oficial de vaga, ha de seguir el següent protocol:

 • Convocar una reunió del grup-classe per tal de debatre el seguiment/no seguiment de la convocatòria oficial de vaga.
 • Recollir en un acta de reunió de l’alumnat del grup-classe, document 1, les dades de l’alumnat que assisteix a la reunió i els acords presos en relació al seguiment/no seguiment de la convocatòria oficial de vaga.

En cas que l’alumnat del grup-classe hagi decidit democràticament seguir la convocatòria oficial de vaga:

 • Lliurar a la direcció del centre, com a mínim 24h abans de l’inici de la vaga: La comunicació de no assistència col·lectiva de l’alumnat, document 2, on s’exposen els motius de la decisió i es demana que les absències siguin admeses sense sanció. L’acta de reunió de l’alumnat, document 1, degudament omplerta. Còpia de la convocatòria oficial de vaga, publicada per l’entitat convocant. L’autorització de no assistència de l’alumnat menor d’edat, document 3.

Els documents relacionats en aquest protocol els teniu accessibles a continuació:

Llegir més ...
Subscripció a aquest canal RSS