CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Simulació d'empreses (SEFED)

DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ

El SEFED és un programa formatiu que té com a finalitat capacitar persones en el camp de l’administració i la gestió empresarial mitjançant la metodologia de la simulació d’empreses.

METODOLOGIA

El principi bàsic de la simulació és tan antic com la humanitat: "aprendre fent". Cada centre formatiu en el qual s’imparteix el Programa SEFED es transforma en una oficina administrativa d’una empresa, la que anomenem Empresa Simulada. Aquesta empresa simulada manté relacions comercials amb altres empreses simulades, venent els seus productes o serveis.

Totes les empreses simulades formen una extensa xarxa comercial a nivell de l'Estat espanyol, la que anomenem Mercat SEFED. Per aconseguir el màxim de versemblança en aquestes relacions comercials, s’utilitzen els mateixos documents i canals de comunicació que una empresa utilitzaria a la realitat i l’alumnat executa els procediments tal i com ho faria un administratiu/va a l’empresa real. L’alumnat aprèn en un context en el qual es viu l’ambient laboral i es desenvolupen les condicions d’una relació de treball.

A l’empresa simulada, l’alumnat podrà finalitzar el seu període de formació amb una concepció global de l’activitat d’una oficina administrativa, coneixent la diversitat de tasques que es realitzen, amb una pràctica equiparable a l’experiència laboral real que li facilitarà la seva futura incorporació al mon del treball o el seu reciclatge.

La simulació permet que els coneixements es puguin treballar de forma pràctica i integrada per obtenir el conjunt de competències professionals, tècniques i transversals necessàries per a la pràctica professional.

Central Simulació

COM S'ORGANITZA UNA EMPRESA SIMULADA?

L’empresa simulada s’organitza internament en diversos departaments que engloben les diferents àrees: comptable-financera, comercial i recursos humans. Els departaments estan estructurats en llocs de treball ocupats de forma rotativa pels participants. Al capdavant dels departaments tenim els formadors/es, que actuen al mateix temps com a caps de departament, organitzats i distribuint les tasques a realitzar.

L’empresa simulada escollirà una activitat econòmica que serà la que determinarà els productes o serveis que oferirà a la resta de les empreses de la xarxa. Les empreses simulades vinculades a aquest projecte, doncs, es relacionaran comercialment comprant i venent, per generar els moviments i procediments necessaris que produiran finalment l’aprenentatge i l’adquisició de competències de l’alumnat.

Per a fer viable el comerç generat per l’activitat de compra/venda entre empreses simulades existeix un organisme, gestionat directament per la Fundació Inform, que agrupa tots els serveis i organismes externs de l’empresa: és el que anomenem Central de Simulació.

LA CENTRAL DE SIMULACIÓDocumentació Simulació

La Central de Simulació és una peça clau per tancar el cercle de relació entre les empreses simulades. La Central constitueix la realitat econòmica que envolta l’empresa, reproduint tots aquells organismes, entitats o serveis necessaris pel seu funcionament:

  • Entitats bancàries
  • Proveïdors de matèria primera
  • Organismes oficials: INSS, TGSS, Agència Tributària, Oficina de Treball, Mútua Patronal, Registre Mercantil entre altres
  • Organismes pel comerç internacional: Duana, Transitari, Cambra de Comerç...
  • Serveis diversos: transports de mercaderies, subministraments, assessoraments, lloguer...
  • Serveis turístics: centrals de reserves, agències majoristes i minoristes, empreses de transports de passatgers...
  • Bases de dades d'empreses simulades, tant a nivell nacional com internacional.

En la mateixa tendència de l’entorn real, la prestació dels serveis dels organismes de la Central pot realitzar-se en línia: Sistema RED, presentacions telemàtiques a l'Agència Tributaria, telebanca, etc.