CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Erasmus Estudi i Pràctiques a l’Institut Escola del Treball

DEPARTAMENT DE COMERÇ I MÀRQUETING

Alumnes de 2n. de BTS Comerç Internacional del Lycée Jules Guesde de Montpllier duen a terme una mobilitat d’estudi i de pràctiques a Lleida. Aquests alumnes realitzaran una mobilitat d’estudi del 26 de gener al 22 de febrer a l’Escola del Treball i una mobilitat de pràctiques del 23 de febrer al 22 de mars en empreses especialitzades de Lleida. El projecte està coordinat pel professorat del departament de Comerç i Màrqueting i pel professorat del Lycée Jules Guesde de Montpellier.

Aquesta estada està reconeguda en el programa de Mobilitat Internacional de l’OAPEE i té el suport de la xarxa Netinvet, xarxa europea de formació i empreses creada amb l’objectiu de proporcionar als joves oportunitats de mobilitat durant el seu itinerari formatiu. Durant aquest curs, dos alumnes de 2n. de Comerç Internacional i dos alumnes de Transport Internacional van realitzar durant el 1r. trimestre una mobilitat d’estudi per un període de 3 mesos a Montpellier i a Lille i durant el tercer trimestre realitzaran una mobilitat internacional de 10 setmanes fent la FCT a diferents empreses especialitzades del sector internacional, transport i logística a França.

Aquests projectes tenen com a objectiu que els nostres estudiants així com el estudiants francesos es beneficiïn educativa, lingüística, cultural i personalment de l’experiència d’aprenentatge realitzada en un altre país europeu. Ja son més de 125 els alumnes catalans i francesos de Comerç Internacional i de Transport i Logística els que han gaudit de la mobilitat internacional. La valoració de l’experiència obtinguda per l’alumnat que hi ha participat, durant els 6 darrers anys, és molt satisfactòria i ens encoratja a seguir treballant en aquests projectes.

Alhora que animem a l’alumnat que ho desitgi a participar d’aquestes experiències educatives.