CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Visita a La Granadella i els Parcs eòlics

DEPARTAMENT D'ENERGIA I AIGUA

Durant la jornada es va visitar el Parc eòlic de Sant Antoni i el Viver d’Empreses Garrigues Altes. L’actuació s’emmarca dins el Conveni de col·laboració signat recentment per ambdues entitats.

El passat 30 de Gener i 13 de febrer, els alumnes del Cicle de Renovables de l’Escola del Treball de Lleida es van desplaçar al municipi de la Granadella per tal de rebre formació teòrica i activitats de camp relacionades amb l’energia eòlica.

En la primera visita, els alumnes van tenir l’oportunitat, en una aula cedida per l’Ajuntament, realitzar una classe teòrica per tal d’aprofundir en les condicions tècniques de la implantació en el terme municipal del Parc Eòlic de Sant Antoni de 48.2MW de potència nominal. Tot seguit es dirigirien al Parc esmentat per a poder veure sobre el terreny totes les particularitats comentades en l’anàlisi teòric del mateix, recollint informació i amidaments per poder realitzar càlculs teòrics per al correcte desenvolupament de l’activitat de formació.

Durant la segona visita, i en la mateixa aula de formació cedida pel consistori, varen poder gaudir i mantenir un debat amb l’alcalde del municipi, el Sr. Carlos Gibert, sobre els avantatges i inconvenients de la implantació de la energia eòlica al municipi, els tràmits realitzats, els contractes amb els propietaris i amb l’Ajuntament, etc...

A continuació, els alumnes acompanyats per representats de l’empresa eòlica van visitar el Parc eòlic de Sant Antoni i van accedir a la Sala de control de la Subestació Transformadora (SET) d’aquest parc, on van poder veure la mateixa, i on a més, van rebre les explicacions per part dels representants de l’empresa sobre el funcionament de la instal·lació i del seu control operatiu.

Aquesta actuació s’emmarca dins les activitats previstes en el conveni de col·laboració signat recentment entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la Granadella amb la finalitat de promoure i impulsar la formació professional en el sector de les energies renovables que imparteix l’Institut Escola del Treball de Lleida.

Les principals matèries del cicle formatiu de grau superior d’Energies Renovables són: parcs i instal·lacions d’energia eòlica, instal·lacions solars fotovoltaiques i subestacions elèctriques; la durada del curs és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.