CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

El treball: concepte

Començarem dient què, el treball és una activitat humana, però s’ha de tenir en compte que la idea de treball no existia en les societats primitives, i tant sols parcialment a la Grècia clàssica o a Roma, on les ocupacions que avui anomenem treball no eren dignes de persones lliures, les quals s’havien de dedicar a activitats no vinculades a l’obtenció de guanys. Aquesta percepció del treball no variarà massa amb el desenvolupament del cristianisme fins a l’edat mitjana, i seran la reforma protestant i l’adveniment del capitalisme les que definiran el treball com a activitat valorada i vinculada al progrés individual i social ( Naredo: economista i estadístic espanyol, estudiós i divulgador de l’economia ecològica a Espanya).Treball2

Així doncs, per tal d’elaborar una definició operativa de treball, pot resultar aclaridora l’afirmació següent: el treball constitueix una activitat humana orientada a la realització d’activitats que satisfan necessitats. Es tracta d’una definició amplia, que considera la possibilitat de formes de treball diferents i que les contextualitza socialment. Dit d’una altra forma, el treball consisteix en la realització de tasques vinculades a satisfer necessitats de les persones a través de la producció de béns i serveis, mobilitzant capacitats físiques i intel·lectuals, elements materials i relacions socials ( ja que el treball és sovint una activitat col·lectiva).

De fet, en la mesura que el treball és una forma de desenvolupar la capacitat humana d’actuar sobre el medi natural i, fins i tot, de construir relacions i identitats socials, sovint té més que un simple sentit funcional o pecuniari per a les persones. A títol d’exemple podem dir que, un professor cobra igual per impartir la seva classe de forma amena que avorrida, però si per a ell la seva activitat docent té un sentit que va més enllà dels salari (pels seus principis morals, pel prestigi professional o pel reconeixement dels alumnes, etc) intentarà fer la classe de manera atractiva, malgrat que li suposa un major esforç de preparació de materials i d’actualització de continguts.

En qualsevol cas, el treball no es pot definir de forma genèrica o constrenyedora. Que una activitat sigui considerada Treball1treball o no treball depèn d’una valoració social. Així, les accions que una persona realitza per al seu oci no són socialment considerades treball, encara que el oci és una necessitat humana vital (que permet, a més, reconstituir la capacitat de treballar) i malgrat que aquestes accions poden suposar esforç i planificació. Continuant amb l’exemple del professor, pensem que aquest, per exemple, passa el matí d’un diumenge pescant amb uns amics, i comparem la consideració social d’aquesta activitat amb la del pescador que es dedica a la feina de pescar amb el seu vaixell al costat d’altres mariners i el seu patró. Tindrem doncs, oci en el primer cas, treball en el segon. L’activitat és semblant, però la valoració diferent en base al seu context, sobretot va lligat al fet que la pesca tingui o no com a objectiu aconseguir ingressos i al tipus de relacions socials que s’hi estableixen (entre amics que passen una estona junts en el primer exemple, entre empresari i treballadors en el segon).

Fins aquí una breu ressenya de la definició de treball. Per a la propera . . . continuarem ampliant aquest mateix tema pel que fa a “les formes de treball: treball mercantil i treball reproductiu/domèstic.