CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Projecte de col·laboració amb FINSA

DEPARTAMENT DE FUSTA

Dins del projecte que duem a terme amb l’empresa de fabricació de taulers FINSA i el departament de Fusta i Moble de l’Escola del Treball. El passat dilluns 27 de novembre vam rebre el material facilitat per l’empresa per elaborar l’estudi que inclourà els següents accions:

  • Incorporar el materials en els nostres projectes i fer-ne una valoració a nivell de idoneïtat i comportament.
  • Proposar diferents tipus d'unions encolades i amb ferramenta en funció del material i finalitat. Elaborant diferents prototipus.
  • Realitzar prototipus amb taulells Compact de 8 i 13 mil·límetres proposant unions amb ferramenta aplicada.
  • Assajar amb diferents tipus de coles de muntatge, poliuretà, Sika etc.
  • Proposta de cantellejat del tauler GREENPANEL.
  • Realitzar un estudi comparatiu de la resistència de diferents encaixos aplicats als diferents materials aportats per FINSA.
  • Elaborar un informe que es lliurarà a l’empresa col·laboradora amb les conclusions dels diferents assajos realitzats en l’estudi del comportament dels materials i les seves unions.

Agraïm a l’empresa la confiança depositada en la nostra Escola.