CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Antecedents

Els antecedents del Cicle Formatiu d'Anàlisi i Control cal cercar-los en el curs 1991-92 moment en què un grup de professors del Departament de Ciències de l'I.E.S. Escola del Treball vam sol·licitar la concessió d'un Curs Transnacional de Tècnics en Química Alimentària.

L'acceptació d'aquella proposta, per part del Departament de Treball, va suposar l'inici dels treballs d'adequació de les instal·lacions. L'antic laboratori va ser traslladat a una nova zona de l'Institut, aquest trasllat va permetre dividir l'espai en dues aules-laboratori separades per una àrea de serveis comuns. Mentre que una aula-laboratori va ser destinada a substituir l'antic laboratori, la segona aula-laboratori va ser construïda i dotada per encabir-hi el Curs Transnacional.

Després d'un procés de selecció dels alumnes inscrits en el Curs Transnacional, imposat per l'elevat nombre de sol·licituds rebudes, les tasques docents es van iniciar el novembre de 1992. Durant el curs acadèmic següent (1993-94) va rebre formació en el nostre centre la segona promoció d'alumnes del Curs Transnacional.

L'any 1994, un cop finalitzada l'etapa Transnacional, vam sol·licitar la conversió d'aquest curs en un Mòdul III. El nou Mòdul III de Tècnics en Indústries Alimentàries representà la consecució d'un desig històric de la comunitat educativa de Lleida, ja que aquesta era l'única província de Catalunya que no disposava d'estudis de Formació Professional de la família Química.

El curs 1994-95 el Mòdul III fou transformat en un Cicle Formatiu de Grau Superior en Anàlisi i Control, a fi i efecte d'adaptar-se a les noves exigències de la Reforma Educativa. Aquesta nova situació suposa a més de l'ampliació de continguts i la diversificació del currículum, l'estabilització definitiva d'aquesta especialitat de la Formació Professional.

El curs 2009-2010 va començar la transformació d'aquest cicle LOGSE en el seu corresponent LOE que aquest curs 2010-2011 ha estat implantat ccompletament.

Laboratoris

Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge