CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Competència general i qualificacions professionals

COMPETÈNCIA GENERAL

La competència general d'aquest títol consisteix a organitzar i coordinar les activitats de laboratori i el pla de mostreig, realitzant tot tipus d'assajos i anàlisis sobre matèries i productes en procés i acabats, orientats a la investigació i al control de qualitat, interpretant els resultats obtinguts, i actuant sota normes de bones pràctiques en el laboratori.

 

QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL

QUALIFICACIÓ COMPLETA

DENOMINACIÓ UC

Assajos microbiològics i biotecnològics 2020 2005411 Realitzar assajos microbiològics, informant dels resultats.
2005511 Realitzar assajos biotecnològics, informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig.
2005322 Realitzar la presa de mostres.
Assajos físics i fisicoquímics 2021 2005611 Realitzar els assajos físics, avaluant i informant dels resultats.
2005711 Realitzar els assajos fisicoquímics, avaluant i informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig.
2005322 Realitzar la presa de mostres.
Anàlisi química 2117 2034111 Realitzar anàlisis per mètodes químics, avaluant i informant dels resultats.
2034211 Aplicar tècniques instrumentals per a l’anàlisi química, avaluant i informant dels resultats.
2005221 Organitzar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005222 Gestionar l’activitat del laboratori aplicant els procediments i normes específiques.
2005321 Organitzar el pla de mostreig
2005322 Realitzar la presa de mostres.

Laboratoris

Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge