CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Equipaments

El departament professional de Química disposa dels següents medis materials:

INSTAL·LACIONS

Electricitat, aigua freda i calenta, aigua destilada i desionitzada, aire comprimit, gas natural, gasos tècnics (aire, nitrogen, acetilé i hidrogen), cabina de fluxe laminar, vitrines de gasos, ordinadors, impressores, frigorífic, rentavaixelles i bomba de buit.

APARELLS I UTILLATGE

Oxímetre, rentador d'ultrasons, agitador-calefactor, mantes, estufes de dessecació, forn mufla, bany de sorra, banys d'aigua, estufes de cultius, autoclau, estomacher, comptador de colònies, digestor i destil·lador de proteïnes, rotavapor, balança granatari, balança analítica, làmpada de UV, equip Karl Fischer, Dean Stark, d'electrodeposició, buretes digitals i de sobretaula, cubeta per a cromatografia de capa fina, joc de tamisos, estalagmòmetre, penectròmetre, viscosímetre Copa Ford, viscosímetre de Cannon Fenske, tamissadora, digestor de fibres.

INSTRUMENTS I EQUIPS

Conductímetre, pH-metre, polarímetre, titrador, refractòmetre d'Abbe, espectrofotòmetre UV-visible, cromatògraf de gasos amb detector de ionització de flama (FID), espectrofotòmetre de infraroig amb transformada de Fourier (FTIR), espectrofotòmetre d'absorció i emisió atòmica de flama (AAF/EAF), cromatògraf de líquids d'alta resolució amb detector UV-visible, espectrofotòmetre de infraroig proper (NIR).

MATERIAL ÒPTIC I AUDIO VISUAL

Microscopis, lupes binoculars, TV, video, càmara video, projector de diapositives, projector de transparències, canó de projecció.

Laboratoris

Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge