CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Laboratoris

El departament professional de Química disposa de tres laboratoris i dos espais comuns. Un laboratori de Química on els alumnes fan les pràctiques corresponents i que comte a més amb un aula annexa.

Un laboratori de Microbiologia amb el material necessari per realitzar les anàlisis relacionades amb el crèdit Anàlisi Microbiologic i altres medis de suport com a: canó de projecció, càmera de fotos i video digital, ordinadors, microscopis, etc.

Un laboratori d'instrumental amb els equips més sofisticats d'anàlisi qualitatiu i quantitatiu com ara: CG, FTIR, espectrofòtometre d'AAF, etc...

A més a més es disposa d'un espai comú on hi ha material de serveis general com: estufes, autoclau, frigorífic, aigua destil·lada, etc. I un segon espai o despatx que serveix de sala de consulta i d'ordinadors, on es troben alguns aparells de sobretaula com a pH-metre, conductímetre, polarímetre, etc.

Laboratoris

Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge
Laboratori
Image Detail Descarrega la imatge