CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Programa de recollida selectiva

DEPARTAMENT DE SEGURETAT I MEDI AMBIENT

El passat dia 27 de gener, els alumnes del cicle superior d’Educació i Control Ambiental van dur a terme unes sessions formatives a fi i efecte d’educar i sensibilitzar als alumnes de 1r curs dels diferents cicles de l’INS l’Escola del Treball.

Es va informar als alumnes de que el centre disposa d’un Sistema de Gestió Ambiental certificat sota una norma UNE-EN ISO 14001 i s’enfocà la sessió en el PROGRAMA DE RECOLLIDA SELECTIVA

Tot a causa de que durant el curs 15-16 es va observar un elevat percentatge de rebuig (54%) front al reciclatge de paper (26%) i d’envasos (20%) . Se’ls ha explicat la importància del reciclatge selectiu, i de com fer-ho bé a través de diferents dinàmiques de joc, ja sigui amb apps de reciclatge o amb debats il·lustratius.

S’espera que no solament s’hagin assolit els conceptes claus i s’hagi motivat als participants a realitzar una correcta gestió dels residus a l’ institut, si no que també ho apliquin a les seves llars i entre tots ajudem a millorar el nostre comportament ambiental.