CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (CAS)

Descripció

El curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior s’adreça a les persones que posseeixen el títol de Tècnic.

Durada

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.

Continguts

 • El curs s’organitza en dues parts, la comuna i la especifica.
 • L’alumnat ha de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part especifica.

Matèries de la part comuna

 • Llengua catalana (3h/setmana)
 • Llengua castellana (3h/setmana)
 • Llengua anglesa (5h/setmana)>

Matèries de la part específica; (4 hores setmanals cadacuna)

 • Matemàtiques (obligatòria)
 • Química-Biologia (per a l’opció cientificotecnològica)
 • Economia d’empresa (per a l’opció humanística i social)

La correspondència entre les famílies professionals i les matèries de la part específica es troba en l’annex 4 de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny.

Efectes

La superació del curs permet l’accés directe als cicles formatius de grau superior. En el procés de preinscripció, als cicles formatius de grau superior, les sol·licituds s’ordenaran seguint els blocs de prioritat següents:

 • En primer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària.
 • En segon lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària.
 • En tercer lloc els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària.
 • En quart lloc els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària.