CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGM de Fusteria i moble

Grau mitjà

Titulació: Tècnic/a

Família professional: Fusta, moble i suro

Horari/Torn

1r curs, horari: 8.00 a 14.00h

2n curs, horari: 15.00 a 21.00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

Sí: classes 1r i 2n trimestre, pràctiques a l’empresa 3r trimestre

Formació en Alternança Dual

No

Descripció

Aquests estudis capaciten per fabricar elements de fusteria i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, acabat, emmagatzematge i expedició de productes

Tenen una durada de 2.000 hores (1.600  lectives en el centre educatiu i 400 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

S’ofereixen conjuntament amb els estudis de grau mitjà d’instal·lació i moblament (distribució conjunta): L’alumnat que finalitza el CFGM de fusteria i moble pot completar la seva formació cursant, en un tercer any, els continguts específics del CFGM d’instal·lació i moblament i convalidar els continguts comuns a ambdós cicles

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci

Continguts

 • Materials en fusteria i moble
 • Solucions constructives
 • Operacions bàsiques de fusteria
 • Operacions bàsiques de mobiliari
 • Control de magatzem
 • Documentació tècnica
 • Mecanització de fusta i derivats
 • Mecanització per control numèric en fusteria i moble
 • Muntatge de fusteria i moble
 • Acabats en fusteria i moble
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Operador/a de màquines fixes per fabricar productes de fusta
 • Operador/a de premses
 • Operador/a muntador/a de banc<
 • Muntador/a acoblador/a d'elements de fusteria
 • Envernissador/a, lacador/a de banc<
 • Responsable de secció d'acabats