CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGM d'Instal·lació i Moblament

Grau mitjà

Titulació: Tècnic/a

Família professional: Fusta, moble i suro

Horari/Torn

1r curs, horari: 8.00 a 14.00h

2n curs, horari: 15.00 a 21.00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

Sí: classes 1r i 2n trimestre, pràctiques a l’empresa 3r trimestre

Formació en Alternança Dual

Si

Descripció

Aquests estudis capaciten per instal·lar elements de fusteria i estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, ajust i acabat, i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.600  lectives en el centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

S’ofereixen conjuntament amb els estudis de grau mitjà de fusteria i moble (distribució conjunta): L’alumnat que finalitza el CFGM de fusteria i moble pot completar la seva formació cursant, en un tercer any, els continguts específics del CFGM d’instal·lació i moblament i convalidar els continguts comuns a ambdós cicles

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci

Continguts

 • Materials en fusteria i moble
 • Solucions constructives
 • Operacions bàsiques de fusteria
 • Operacions bàsiques de mobiliari
 • Control de magatzem
 • Planificació de la instal·lació
 • Instal·lació de mobiliari
 • Instal·lació de fusteria
 • Instal·lació d’estructures de fusta
 • Formació i orientació laboral>
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Cap d’equips de fusters
 • Fuster/a d’armadures a la construcció
 • Fuster/a en general
 • Fuster/a de decorats
 • Ebenista i treballador/a assimilat/da
 • Muntador/a i instal·lador/a de mobles
 • Fabricació d’estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció