CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGM d'Instal·lacions elèctriques i automàtiques

Grau mitjà

Titulació: Tècnic/a

Família professional: Electricitat i electrònica

Horari/Torn

1r curs, horari: 8.00 a 14.00h

2n curs, horari: 15.00 a 20.00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

No

Formació en Alternança Dual

No

Descripció

Aquests estudis capaciten per muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos

Permeten obtenir, de manera directa, el certificat de qualificació individual en baixa tensió (carnet d’instal·lador BT)

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Leonardo da Vinci

Continguts

 • Automatismes industrials
 • Electrònica
 • Electrotècnia
 • Instal·lacions elèctriques interiors
 • Instal·lacions de distribució
 • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
 • Instal·lacions domòtiques
 • Instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Màquines elèctriques
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis
 • Muntador/a de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics
 • Instal·lador/a de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics
 • Reparador/a d’electrodomèstics
 • Electricista de construcció
 • Electricista de manteniment
 • Instal·lador/a i mantenidor/a de sistemes domòtics
 • Muntador/a d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica