CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGM de Gestió administrativa

Grau mitjà

Titulació: Tècnic/a

Família professional: Administració i gestió

Horari/Torn

1 grup en torn de matí: 1r curs, horari: 8.00 a 14.00h, 2n curs, horari: 9.00 a 13.00h

1 grup en torn de tarda: 1r curs, horari: 15.00 a 21.00h; 2n curs, horari: 15.00 a 20.00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

No

Formació en Alternança Dual

Si: en el grup en torn de tarda

Descripció

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d'una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.600  lectives en el centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

Continguts

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglès
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Projecte d’administració i finances
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Administratiu/va d’oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Administratiu/va financera
 • Administratiu/va comptable
 • Administratiu/va de logística
 • Administratiu/va de banca i d’assegurances
 • Administratiu/va de recursos humans
 • Administratiu/va de l’administració pública
 • Administratiu/va d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client