CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGM de Gestió administrativa orientada a l'àmbit jurídic

Grau mitjà

Titulació: Tècnic/a

Família professional: Administració i gestió

Horari/Torn

1r curs, horari: 8.00 a 14.00h

2n curs, horari: 15.00 a 20.00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

No

Formació en Alternança Dual

No

Descripció

La competència general d'aquest títol consisteix a activitats de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal, així com d'atenció al client/usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades, aplicant la normativa vigent i protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Aquesta competència es complementada amb la realització de les activitats de suport administratiu a l’àmbit jurídic, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d’auxili judicial de l’Administració de justícia de Catalunya.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.600  lectives en el centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglès
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Projecte d’administració i finances
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball
 • Tramitació processal i auxili judicial
 • Organització i estructura de l'àmbit jurídic i judicial

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Administratiu/va d’oficina
 • Administratiu/va comercial
 • Administratiu/va financera
 • Administratiu/va comptable
 • Administratiu/va de logística
 • Administratiu/va de banca i d’assegurances
 • Administratiu/va de recursos humans
 • Administratiu/va de l’administració pública
 • Administratiu/va d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic/a en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client
 • Administratiu o administrativa a l’Administració de Justícia, els registres públics i a les empreses de l’àmbit jurídic privat
 • Tramitador o tramitadora processal i administratiu de l’Administració de Justícia
 • Treballador o treballadora del cos d’auxili judicial de l’Administració de Justícia