CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGS de Laboratori d’anàlisi i control de qualitat

Grau superior

Titulació: Tècnic/a superior

Família professional: Química

Horari/Torn

1r curs, horari de 8:00 a 14:00h

2n curs, horari de 16:00 a 20:00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

No

Formació en Alternança Dual

No

Descripció

Aquests estudis capaciten per organitzar i supervisar l’activitat d’un laboratori i per desenvolupar i aplicar tècniques d’assaig i anàlisis físiques, químiques i microbiològiques sobre matèries primeres i productes químics o alimentaris per a la investigació i el control de qualitat

La durada és de 2.000 hores (1.584 en el centre educatiu i 416 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus

Continguts

 • Mostreig i preparació de la mostra
 • Anàlisis químiques
 • Anàlisi instrumental
 • Assajos físics
 • Assajos fisicoquímics
 • Assajos microbiològics
 • Assajos biotecnològics
 • Qualitat i seguretat en el laboratori
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de laboratori d’anàlisi i de control de qualitat
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Tècnic/a de laboratori i de control de qualitat
 • Analista d’investigació i desenvolupament
 • Analista d’aigües
 • Analista de matèries primeres i de productes acabats