Logo
Imprimir aquesta pàgina

CFGS de Logística i Transport

Grau superior

Titulació: Tècnic/a superior

Família professional: Comerç i Màrqueting

Horari/Torn

1 grup en torn de tarda: 1r curs, horari: 15.00 a 21.00h; 2n curs, horari: 17.00 a 21.00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

No

Formació en Alternança Dual

Si

Descripció

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i per planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i els objectius establerts per la direcció de l’empresa, en el marc de la qualitat, seguretat i respecte pel medi ambient.

a durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

S’ofereixen conjuntament amb els estudis de grau superior de comerç internacional (distribució conjunta): L’alumnat que finalitza el CFGS de logística i transport pot completar la seva formació cursant, en un tercer any, els continguts específics del CFGS de comerç internacional i convalidar els continguts comuns a ambdós cicles.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

Continguts

 • Gestió administrativa del transport i la logística
 • Transport internacional de mercaderies
 • Gestió econòmica i financera de l’empresa
 • Comercialització del transport i la logística
 • Logística d’emmagatzemament
 • Gestió administrativa del comerç internacional
 • Logística d’aprovisionament
 • Organització del transport de viatgers
 • Organització del transport de mercaderies
 • Anglès
 • Projecte de transport i logística
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Cap de trànsit d’empreses de transport de viatgers per carretera
 • Cap d’operacions
 • Gerent de l’empresa de transport
 • Inspector/a de transport de viatgers per carretera
 • Cap d’estació d’autobusos
 • Gestor o gestora de transport per carretera
 • Comercial de serveis de transport per carretera
 • Gerent d’empreses de transport per carretera
 • Cap de circulació
 • Agent de càrrega
 • Comercial de serveis de transport
 • Operador/a de transport porta a porta
 • Transitari/a
 • Consignatari/a de vaixells
 • Operador/a logística
 • Cap de magatzem
 • Tècnic o tècnica en logística del transport
 • Coordinador/a logística
 • Tècnic/a en logística inversa
 • Agent de transports
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.