CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGS d'Educació i control ambiental

Grau superior

Titulació: Tècnic/a superior

Família professional: Seguretat i medi ambient

Horari/Torn

1r curs, horari de 8:00 a 14:00h

2n curs, horari de 15:00 a 21:00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

Sí: classes 1r i 2n trimestre, pràctiques a l’empresa 3r trimestre

Formació en Alternança Dual

No

Descripció

Aquests estudis capaciten per recopilar i seleccionar documentació per difondre informació ambiental, informar sobre el medi ambient, dissenyar activitats d’educació ambiental, guiar visitants per l’entorn, resoldre contingències en el recorregut per itineraris, caracteritzar problemes ambientals, gestionar activitats d'ús públic, realitzar operacions de vigilància i control en espais naturals, promoure els valors del patrimoni en el medi natural i realitzar operacions de control dels hàbitats d’un entorn.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

Continguts

 • Estructura i dinàmica del medi ambient
 • Medi natural
 • Activitats humanes i problemes ambientals
 • Gestió ambiental
 • Mètodes i productes cartogràfics
 • Tècniques d’educació ambiental
 • Programes d’educació ambiental
 • Activitats d’ús públic
 • Desenvolupament en el mitjà
 • Habilitats socials
 • Projecte d’educació i control ambiental
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Educador/a ambiental
 • Informador/a ambiental
 • Monitor/a d’educació ambiental
 • Guia ambiental
 • Programador/a d’activitats ambientals
 • Monitor/a de campanyes ambientals
 • Guia i intèrpret del patrimoni natural
 • Professional del servei de medi ambient
 • Tècnic/a en control d’espais naturals
 • Monitor/a de la natura;
 • Agent mediambiental o similar
 • Monitor/a d’equipaments ambientals>