CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

CFGS d'Energies Renovables

Grau superior

Titulació: Tècnic/a superior

Família professional: Seguretat i Medi ambient

Horari/Torn

1r curs, horari de 8:00 a 14:00h

2n curs, horari de 15:00 a 21:00h

Compactació del mòdul de Formació en Centres de Treball

Sí: classes 1r i 2n trimestre, pràctiques a l’empresa 3r trimestre

Formació en Alternança Dual

No

Descripció

Aquests estudis capaciten per efectuar la coordinació del muntatge, posada en servei i gestió de l’operació i manteniment de parcs i instal·lacions d’energia eòlica, promocionar instal·lacions, desenvolupar projectes i gestionar i realitzar el muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques, i gestionar-ne i supervisar-ne el muntatge i el manteniment, i realitzar l’operació i el manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

L’alumnat pot realitzar pràctiques en empreses estrangeres dins del programa europeu de mobilitat Erasmus.

Continguts

 • Sistemes elèctrics en centrals
 • Subestacions elèctriques
 • Telecontrol i automatismes
 • Prevenció de riscos elèctrics
 • Sistemes d’energies renovables
 • Configuració d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Gestió del muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Gestió del muntatge de parcs eòlics
 • Operació i manteniment de parcs eòlics
 • Projecte d’energies renovables
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Principals ocupacions i llocs de treball

 • Gestor/a d’operacions i manteniment en instal·lacions eòliques
 • Responsable de muntatge de parcs eòlics
 • Responsable de muntatge d’aerogeneradors
 • Especialista muntador d’aerogeneradors
 • Especialista en manteniment de parcs eòlics
 • Promotor/a d’instal·lacions solars
 • Projectista d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable de muntatge i manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Responsable d’explotació i manteniment de petites centrals solars fotovoltaiques
 • Muntador/a i operador/a d’instal·lacions solars fotovoltaiques
 • Encarregat/da de muntatge de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Encarregat/da de manteniment de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
 • Operador/a i mantenidor/a de subestacions elèctriques d’instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.