CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Matrícula 2017-2018

Matrícula

Grau Mitjà

Matrícula

Grau Superior

Matrícula

CAS

Informació

Matrícula

(alumnat nou)

Informació

Matrícula

(alumnat nou)

Informació

Matrícula

(alumnat nou)

Informació Matrícula

(alumnat de 2on curs o repetidor)

Informació

Pagament

Informació

Pagament

Informació

Pagament

Documentació per la matrícula

Autoritzacions

Menors d'Edat

Instruccions

Pagament

Document

Pagament i

Codi

Barres

Autoritzacions

Majors d'Edat

Instruccions per fer la matrícula

INSTRUCCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

QUIN IMPORT HE D’INGRESSAR?

Podeu consultar l’import a ingressar per a la matrícula en els documents “import matrícula GS” “import matrícula GM” “import matrícula CAS” segons quin sigui el vostre cas

COM PUC FER EL PAGAMENT?

  1. Mitjançant un caixer automàtic de “la Caixa” i el sistema de pagament de rebuts amb codi de barres:

Cal portar

   • La llibreta de “la Caixa” o la targeta de dèbit/crèdit de qualsevol banc (no hi ha cobrament de comissions)
   • El document imprès de pagament a tercers amb codi de barres

Procediment:

    • Introduïu la llibreta o targeta
   • Escolliu idioma
   • Escolliu "Pagaments"
   • Introduïu el nombre secret
   • Escolliu "Pagaments amb codi de barres"
   • Introduïu l’import a ingressar incloent dos decimals (exemple: 90,00)
   • Introduïu el nom i cognoms de l’alumne que es matricula
  1. Mitjançant transferència bancària

Des del teu banc, al compte: ES74 2100 0515 4202 0021 7655

Indicant a “Concepte”: Matrícula de l’alumne (nom i cognoms de l’alumne que es matricula)