CICLES FORMATIUS - GRAU MITJÀ - GRAU SUPERIOR - CAS

ColorsMGZ 

Matrícula 2017-2018

Matrícula

Grau Mitjà

Matrícula

Grau Superior

Matrícula

CAS

Informació

Matrícula

(alumnat nou)

Informació

Matrícula

(alumnat nou)

Informació

Matrícula

(alumnat nou)

Informació Matrícula

(alumnat de 2on curs o repetidor)

Informació

Pagament

Informació

Pagament

Informació

Pagament

Documentació per la matrícula

Autoritzacions

Menors d'Edat

Instruccions

Pagament

Document

Pagament i

Codi

Barres

Autoritzacions

Majors d'Edat

Beques i ajuts

ENSENYAMENTS POST-OBLIGATORIS CURS 2016-2017

El 13 d'agost s'ha publicat la Resolució d'11 d'agost per la que es convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2016-17. El termini per tramitar la sol·licitud via internet finalitza el dia 3 d'octubre. Per a més informació connectar-se al web gencat.cat/beques

Com a norma general, per sol·licitar una beca no cal presentar cap document; això no obstant, en qualsevol moment del procediment es podrà requerir l’aportació dels documents originals justificatius de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud. Amb posterioritat a la tramitació, podreu consultat, via web, l'estat de la beca al següent enllaç: Beques